Välkommen med din beställning!

Grovstäd privatperson

Det finns utrymmen som behöver tas om hand och som vi gruvar oss för att ta itu med. Det känner vi alla till. Vi kan hjälpa till med det. Vi kan röja och rensa/grovstäda och även köra bort skräp och grejer du inte längre behöver. Antingen till återvinning eller till slutstation.
Rutavdrag gäller förstås. 


Områden vi grovstädar/röjer;
  • Källare
  • Förrådsutrymmen
  • vind
  • Garage
  • Sommarstuga


Kontakta mig för grov/byggstäd