Samarbeten

Då och då behövs ett extra handtag. Något ska ske snabbt och tiden finns inte riktigt att hitta rätt person. Det fenomenet känner alla företagare igen. Vi kan hjälpa till! För korta endags-uppdrag eller kanske längre visstids-uppdrag.


" Vi har idag ett gott samarbete med Coor Service Management ".